יום חמישי, 26 במאי 2011

כיתות חכמות


אני מורה מלמדת מתמטיקה ומחשבים ,השיעור במתמטיקה מתנהל הוראה פרונטאלית בלי להשתמש באמצעים טכנולוגיים,
רואה בסרט שהלוחות שהתקבלו בבתי ספר כהתלהבות על ידי מורים רבים,מורים מתחילים להשתמש בלוח חכם ובכתה מתוקשבת.
לדעתי הלוח החכם דווקא הוא נותן מבחינה פדגוגית החיאה לשעור ,תהליך ההטמעה מהיר כי הלוח מסייע למורה לנהל הוראה פרונטאלית,תלמידים מתלהבים מהלוח בגלל קלות הצפייה,וגישה קלה באמצעות מגע וכתיבה חופשית.
השאלה היא האם למידה בכתה חכמה משפיעה על ההישיגים הלימודיים?????

תגובה 1: